menu

Domein STEM

Het domein STEM focust op de rol die technologie, exacte wetenschappen en wiskunde speelt in recente maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg, communicatietechnologie, duurzaamheid, mobiliteit … De verschillende opleidingen bieden elk op hun eigen manier wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde aan. Hierbij staat kritisch, logisch en grondig doordenken over technisch en wetenschappelijke uitdagingen centraal.

De leerlingen die kiezen voor een doorstroomrichting  in het domein STEM leren stapsgewijs het technologisch en wetenschappelijk denkproces kennen waarbij ze kritisch omgaan met theoretische kennis. Vervolgens wordt de vergaarde kennis getoetst aan de hand van experimenten om tot een wetenschappelijk onderbouwd verslag te komen. Hierbij spelen ICT-vaardigheden een cruciale rol.

De leerlingen die kiezen voor een dubbele- of arbeidsmarktgerichte finaliteit zullen het domein STEM eerder ervaringsgericht- en toepassingsgericht ontdekken. Ze leren de verschillende fasen van een productieproces kennen om een technisch systeem, prototype of model te realiseren en te testen.

Is STEM iets voor jou?

  • Je hebt interesse voor technologische en wetenschappelijke evoluties in de maatschappij.
  • Je wil het hoe en waarom van wetenschappelijke en technische processen doorgronden.
  • Je neemt graag deel aan wetenschappelijke experimenten en activiteiten
  • Je bent geboeid door geavanceerde ICT-toepassingen: programmeren, robots aansturen en ontwerpen, 3D printing, ...
  • Je hebt een kritische en analytische geest.
  • Je kan efficiënt gegevens en informatie verwerken.
  • Je kan nauwkeurig en stipt werken.

Matrix - domein STEM 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons
Is de lessentabel niet volledig leesbaar op je toestel of wil je de info over onze school overzichtelijk samen in een boekje? Je vindt alles nog eens terug in onze brochures. 
Snel navigeren naar een campus