menu

Humane wetenschappen

De richting Humane wetenschappen concentreert zich op twee pijlers, gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Binnen gedragswetenschappen wordt de mens als individu en als lid van de samenleving bestudeerd. Eigen ervaring (stage, meter- en peterschap) worden afgetoetst aan inzichten uit de psychologie, sociologie, filosofie en antropologie. De leerlingen leren zo het gedrag van mensen en groepen kritisch bestuderen en wetenschappelijk verantwoord analyseren.

 

Binnen cultuurwetenschappen worden waarden en normen, economie, recht, politiek, media en kunst als deelaspecten van de maatschappij verkend. Hierbij gaat aandacht naar het doorzien en analyseren van manipulatietechnieken, maar ook het gebruik ervan op een positieve manier. Ruimtelijke patronen die voortvloeien uit de activiteiten van de mens worden eveneens bestudeerd om de brug te vormen tussen de mens en de samenleving.

 

Is de richting Humane wetenschappen iets voor jou?
  • Je hebt belangstelling voor het gedrag van mensen.
  • Je kan een kritische houding aannemen over wat er in de maatschappij gebeurt.
  • Je bent geboeid door cultuur.
  • Je neemt graag het woord.

Lessentabel voor de richting Humane wetenschappen
Startend in 2023-2024 voor het vijfde jaar, in 2024-2025 voor het zesde jaar.

 

Lessentabel voor de richting Humane wetenschappen
Enkel voor het zesde jaar in schooljaar 2023-2024

 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons
Is de lessentabel niet volledig leesbaar op je toestel of wil je de info over onze school overzichtelijk samen in een boekje? Je vindt alles nog eens terug in onze brochures. 
Snel navigeren naar een campus