menu

Curieuzeneuzen in de tuin

Share

In januari 2021 lanceerden De Standaard en Universiteit Antwerpen een oproep om met je tuin deel te nemen aan een grootschalig burgeronderzoek om de hitte en droogte in je tuin te bepalen. Men ging op zoek naar 5 000 meetpunten verspreid over heel Vlaanderen. Onze school schreef zich in en werd, op basis van een logaritme, uit meer dan 51 000 inzendingen gekozen om deel te nemen aan het project Curieuzeneuzen in de tuin.

 

Op donderdag 1 april kwam ons pakket met de bodemsensor en het materiaal om een bodemstaal te nemen toe.

Aangezien alle bodemsensoren op dezelfde datum moeten geactiveerd worden (voor scholen 2 april en voor burgers 3 april)  activeerden wij op vrijdag 2 april onze sensor en plaatsten hem in de bodem. Onze gegevens worden via de sensor en een internetverbinding doorgestuurd naar een databank waar wij onze dagelijks geüpdatete gegevens kunnen opvolgen via een online dashboard. Op die manier hebben wij een duidelijk en actueel beeld over de temperatuur (van de bodem, het oppervlak en de lucht), de bodemvochtigheid en de positie van onze speelplaats ten opzichte van de gemiddelde tuin in Vlaanderen. We namen ook een bodemstaal dat onderzocht wordt en waarvan wij later de gegevens in ons dashboard zullen kunnen terugvinden.

Wij kozen ervoor om onze bodemsensor centraal op het grasveld van de rode speelplaats te plaatsen zodat wij de bodemsensor ook onder andere tijdens de lessen aardrijkskunde en mavo/PAV kunnen bestuderen en dieper kunnen ingaan op de thema's klimaat, bodem, droogte en water.

 

Op 2 oktober stoppen de metingen en wordt het volledige pakket teruggestuurd naar de Universiteit Antwerpen waar alle gegevens zullen verwerkt worden. Half december worden de resultaten van alle meetpunten bekend gemaakt in een groot dossier in De Standaard. Wij ontvangen dan ook een persoonlijk tuinrapport voor onze schoolsite.

 

Wie graag nog wat meer informatie wil, kan terecht op www.curieuzeneuzen.be.

Snel navigeren naar een campus