menu

Samen voor vlot verkeer!

Share

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij graag werk maken van een veiligere schoolomgeving. Gelieve vanaf 1 september de bovenvermelde richtlijnen te volgen. 

Snel navigeren naar een campus