menu

Het waardenkompas van Glorieux Secundair

Respect, verantwoordelijkheid, empathie en samenhorigheid vormen ons waardenkompas. Ze geven richting aan ons handelen.

  • Respect is voor ons een basisbegrip: we respecteren onszelf, elkaar, de schoolomgeving en de wereld. Zo komen we tot discipline, beleefdheid en de verantwoordelijkheid om anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden.

  • We hechten belang aan empathie. Hierin volgen we de principes van verbindende communicatie: open staan voor het verhaal van de ander en je hierin inleven.

  • Binnen onze veelzijdige diversiteit leven we samen tegen de stroom van toenemende individualisering in.

  • We geven en nemen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, de omgang met anderen en het eigen functioneren. Zelfreflectie is belangrijk: durf in de spiegel kijken. Vraag niet van een ander wat je zelf niet doet.

Snel navigeren naar een campus