menu

Technologische wetenschappen

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerling gaat onderzoekend, experimenterend en toepassingsgericht aan het werk binnen de wetenschappen (fluïdo)mechanica, elektriciteit, elektronica, thermodynamica, chemie en informatica. De leerling past technische processen en wetenschappelijke methoden planmatig toe om betrouwbare kennis te verwerven en leert wiskundig abstracte begrippen aanwenden in contexten van engineering.

Is de richting ‘Technologische wetenschappen’ iets voor jou?

  • Je hebt interesse voor fysica, chemie en informaticawetenschappen.

  • Je redeneert graag abstract en wiskundig.

  • Je hebt zin voor nauwkeurigheid en structuur.

  • Je wil engineeren – ontwerpen, realiseren, aanpassen – om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons
Is de lessentabel niet volledig leesbaar op je toestel of wil je de info over onze school overzichtelijk samen in een boekje? Je vindt alles nog eens terug in onze brochures. 
Snel navigeren naar een campus